• USD  5,74
  • |
  • EURO  6,35
  • |
  • BORSA  105.379,71
  • |
  • ALTIN  271,89
SON DAKİKA
SEÇİM VE MUHASEBE

Prof. Dr. Yusuf ÖZERTÜRK 1453fatihpostası@gmail.com

SEÇİM VE MUHASEBE

25 Haziran 2019 19:31

( CİDDÎ, RADİKAL BİR AMELİYAT)


GİRİZGÂH
Değerli okuyucular, tarihe not düşmek, yarın ‘ Huzur-u İlâhi’ye çıktığımda bana şahitlik etmesi için bu yazıyı kaleme aldım. Hakk’ın hidâyet nasip etmesinden beri şimdiye kadar ‘Hak yol’ dan ayrılmamaya gayret ettim. Cahillikten, zaaflarımdan, düşüncenin ne olduğunu bilmediğimden, bozuk sistemde yetişmemden, insanlara samimiyetle inanma ahlâkından vs çok hatalarım,kusurlarım, nefse uymam olmuştur. Bunların bir kısmının bedelini ödedim zannediyorum. Ödeyemediğim, bilmediğim hatalardan dolayı da tevbe edip Rabb’imden af diliyorum. Hatam,kusurum çok oldu,Ama hiçbir zaman ‘ Rahman-ür Rahim’ den firar etmedim, O’ndan ümidimi kesmedim.Rabb’imin, azabından- affına, gazabından-rızasına, O’ndan yine O’na sığınıyorum. Suçumu sadece O’na itiraf ediyor, aczimle rahmetine, merhametine iltica ediyorum. Bu samimi itiraflar hakkında hüsn-ü zan ediniz.Su-i zan edip başka şekilde yorumlamayınız.
Muhterem okuyucular, aşağıdaki satırlarda okuyacağınız yazı vakalar üzerinden birikmiş,kronikleşmiş adeta bir kanser metastazı gibi toplumun bünyesine yayılmış ‘hata uruna’ yapılan radikal ameliyatın bir açıklaması, ‘Epikrizi’ mahiyetindedir. Bu, bir bakıma tedavi edilmeden,kanadıkça sadece pansuman edilen derin yaraya vurulan neşterin hikayesidir. Bünye ‘narkozu’ kaldıramadığından, akılları baştan almadan, gaflet sarhoşluğu ile düşünceyi iptal etmeden, ameliyat narkozsuz,uyutmadan yapılacaktır. Bu yüzden acı verecektir. Bu ameliyata ;Aklı başında olan, aklını başkasına kiraya vermiyen,insaf ve iz’an sahibi, kalbi hüşyâr olanlar girebilirler.Ballı-kaymaklı maaşlı troller,partizanlar,amigolar, gözlerindeki kalın perdeyi kaldırmayan, kulaklarını tıkayan ve vicdanlarını kilitleyip;Hakikati görmek, duymak ve anlamak istemeyenler,hakikatle yüzleşmekten korkup,kaçınanlar bu ağır ameliyatı kaldıramazlar.Boşuna uğraşmasınlar,ameliyat masasında kalırlar. Biçare ‘doktor’ da hasta sahipleri tarafından, sonra ‘ darb edilebilir’?.Acıya dayanmak istemeyen bu ameliyatı olmasın. Yalnız ameliyat olmazsa hasta böyle kalamaz,ölür. Doktorun vazifesi, bildiğini anlatmaktır.Gerisi hasta ve hasta sahiplerinin bileceği bir iştir.
Bu yazıda, hiçbir şahıs,topluluk,kurum,teşekkül doğrudan hedef alınmamıştır. Çeşitli iletişim ortamlarında ifadesini bulmuş olaylar çarpıtılmadan,bütün çıplaklığı ile anlatılmış,vakalar üzerinden sorular sorulmuş ve fikri tahliller yapılmıştır.Anlatılan olaylar arzu ettiğim şeyler değildir.Ancak arzular başka,hakikat başkadır.Gönül arzu ederdi ki,yaşanılan olaylar hakka ve adalete uygun olsun. Hakk ve hakikat için ömrünü harcamış,ilmi metodolojiyi çalışmalarına ve değerlendirmelerine esas yapmış bir ilim adamı olarak ’HAKK’IN HATIRI ÂLİDİR ,HİÇBİR HATIRA FEDA EDİLMEZ’ düsturunu her zaman kendime vazgeçilmez düstur edindim. Sözlerim,yazılarım ve hareketlerimde daima bu düsturu göz önününde blundurmaya çalıştım.Her kesi memnun etme,birilerine yaranıp menfeat temin etme gibi bir niyetim yoktur.Tek bir arzum ve niyetim vardır. O da Hakk’ın rızasını kazanmaktır.
Yapılan iş, bir gömlek dikmedir.Hakk’ın ölçülerine göre bir gömlek dikmeye çalışıyorum.İyi dikememiş olabilirim.İyi dikemediysem bu asla Hakk ölçülerinden değil, benim aczimden,zaaflarımdan,ehliyetsizliğimden olabilir. Beğenmiyen, üzerine uymayan alıp giymesin.
Yazı birkaç bölümden müteşekkildir. İnşaallah tamamlarım.
1.Bölümde; Bir girizgâh,
2.Bölümde; Kısa bir seçim tahlili,
3.Bölümde; AK Parti’nin kuruluş felsefesi,
4.Bölümde; Yapılan hatalar,
5.Bölümde; Yapılması gerekenler ve sonuçtan ibaret olacaktır.